Šta je GLOSSARY?

Glossary spada u termine koji ponekad mogu da deluju zbunjujuće. Glossary zapravo predstavlja spisak specijalizovanih reči sa definicijama. Bukvalan prevod termin glossary može da bude rečnik, pojmovnik. Zanima Vas koje su razlike između pojmova glossary i rečnik?
Termin glossary potiče iz latinskog jezika, preciznije govoreći to je izvedenica od latinskog termina glossa, a to bukvalno prevedeno ima značenje – strana reč. Korišćenje ovog termina prvi put je evidentirano u engleskom jeziku davne 1830. Kako bismo mogli da razlikujemo taj termin i termin rečnik potrebno je da istražimo koren termina rečnik koji isto tako potiče iz latinskog jezika. Na engleskom jeziku, rečnik glasi dictionary što je izvedenica od termina dictio koji se može bukvalno prevesti kao reč.
Dakle, zaključujemo da rečnik ima svrhu da prevodi svaku reč određenog stranog jezika, a glossary je usredsređen isključivo na stručne pojmove i fraze. Termine glossary i glosar neretko možete videti na pozadinama knjiga, priručnika, kao i na uputstvima za upotrebu softvera, kako bi ljudima bilo lakše da razumeju pojmove koji mogu da im budu strani. Za listu takvih reči (glosar) možemo da kažemo da su na neki način slični rečnicima, ali im je odlika da sadrže samo pojmove i fraze date u tekstu, koji su čitaocima najverovatnije nepoznati, i cilj im je da čitaoci što lakše razumeju i savladaju datu sadržinu. Primera radi, đaci i studenti neretko upotrebljavaju glosar kao pomoćnu alatku u savladavanju gradiva, zato što oni sažeto obuhvataju veliki konceptni spektar, sa preciznim i sažetim značenjima termina. Glosar je od koristi svima koji bi hteli da usvoje nova znanja, bez obzira na to da li je reč o korišćenju računara ili recimo ekonomiji.
Prema tome, u slučaju da Vam treba sažeto koncipiran priručnik sa stranim rečima i pojmovima iz oblasti koju do sada niste poznavali, glosar je prava stvar za Vas. Važno je reći i da se glosar formira u skladu sa abecednim redom, zbog čega je vrlo lako upotrebiti ga.